English

 

       Ürünler > MHA basınçlı hava filtreleri

Ana Sayfa

Ürünler

 İletişim

MHA 

BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ

 
GRADE P G H D C
Ön Filtreleme  Genel Amaçlı Koruma Yağ Tutucu Filtre Katı Partikül Filtreleme Aktif  Karbon Filtre
5 mikrona kadar katı partikül ve yağ aerosollerini filtreler ayrıca G ve  H tipi filtrelerde ön filtre olarak kullanılır.  1 mikrona kadar katı, su ve yağ partiküllerini filtreler. Filtre çıkışında kalan yağ miktarı  0,5 mg/m3 @ 21oC 0,01 mikrona kadar katı partikülleri ve yağ aerosollerini filtreler. Filtre çıkışında kalan yağ miktarı  0,01 mg/m3 @ 21oC (Girişinde G grade filtre olduğu durumda) 0,01 mikrona kadar katı partikülleri filtreler. Yağ buharını ve hidrokarbon kokusunu filtrelemede kullanılır.Filtre çıkışında kalan yağ miktarı  0,003 mg/m3 @ 21oC.(Girişinde G ve H  grade filtre olduğu durumda)
Partikül filtreleme mikron 5 1 0.01 0.01 -
Çıkıştaki yağ miktarı @ 21 OC mg /m3 5 0.5 0.01 ----- 0.003
Maksimum çalışma sıcaklığı OC 80 80 80 80 30
Minumum çalışma sıcaklığı OC 2 2 2 2 2
Başlangıç basınç kaybı (kuru) mbar 30 80 100 100 100
Başlangıç basınç kaybı (yaş) mbar 80 140 200 200 300
Filtre elemanı dağişimi mbar 700 700 700 700 1000 saat
Maksimum giriş basıncı bar 16 16 16 16 16
Minumum giriş basıncı bar 2 2 2 2 2

 

 

 

Copyright  Messa Makina Sanayi ve Ticaret A.S., All Rights Reserved